Sotilaskoti

Sodankylän sotilaskotiyhdistyksen kotisivut:
http://sodsky.nettisivut.fi/