Jäänalaissukellusta Hirviäkurun lammessa 1988

Jäänalaissukellusta Hirviäkurun lammessa 12.3. 1988
Kuvaus Esa Postila