Videoarkistoon lisätty paikallistelevision lähetyksiä.

16.11.2012

Videoarkiston 1990-luvun osiossa lisättynä paikallistelevision lähetykset 14.11 -95, 20.2 -96 ja 23.4 -96.